Tahfizh Qur'an

Menjadi golongan manusia terbaik, “Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al Qur`an dan mengajarkannya.” (HR. Al-Bukhari no. 4639).